ปรุงทิพย์ เกลือบริโภค เสริมไอโอดีน ขนาด 500 กรัม

ปรุงทิพย์ เกลือบริโภค เสริมไอโอดีน ขนาด 500 กรัม

Regular price
$66.00
Sale price
$66.00

ชื่อสินค้า : เกลือบริโภค
ยี่ห้อ : ปรุงทิพย์ 
น้ำหนัก : 500 กรัม
หน่วย : 1 ลัง ( 1 ลังมี 9 ซอง ) 

คำอธิบาย :  เกลือบริโภค ปรุงทิพย์ อยู่คู่ครัวเรือนไทยมากว่า 25 ปี เป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่ม
ผู้บริโภคในครัวเรือน ภัตตาคารร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ โรงแรมชั้นนำ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ด้วยจุดเด่นที่แตกต่างจากเกลือทั่วไป ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ได้มาตรฐานและถูกหลักอนามัย มีความบริสุทธิ์ 99.9%

หมายเหตุ : 1 ลัง บรรจุ  9 ซอง 

               : คิดเป็นราคาซองละ $7.29